นาฬิกาติดผนัง

นาฬิกาติดผนัง หน้าร้านจตุจักรพลาซ่า โซน A ซอย 7 ห้อง 111